چهارشنبه, 29 خرداد 1398
1x
  • ساعت : ۸:۴۰:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 9
  • کد خبر : ۲۶۲۴
برگزاری دوره ی آموزشی GIS با همکاری اساتید دانشگاه ملبورن استرالیا به تصویب شورای راهبردی رسید.
برگزاری دوره ی آموزشی GIS با همكاری اساتید دانشگاه ملبورن استرالیا به تصویب شورای راهبردی رسید.
برگزاری دوره ی آموزشی GIS با همکاری اساتید دانشگاه ملبورن استرالیا به تصویب شورای راهبردی رسید.

برگزاری دوره ی آموزشی GIS با همکاری اساتید دانشگاه ملبورن استرالیا به تصویب شورای راهبردی رسید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0