پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 17 خرداد 1399
1x
عناوین وظایف

وظایف و مسئولیت های اداره حراست و امور محرمانه

-دریافت اهداف ، سیاست ها و خط مشی از مدیریت مافوق و برنامه ریزی ، سازماندهی ، ایجاد هماهنگی ، ابلاغ برنامه و نظارت بر اجرای آن.

-اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت پرسنلی ، حفاظت فیزیکی ، حفاظت اسناد و مدارک که پس از تصویب وزیر نیرو از سوی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شرکت ها ارسال می شود.

-ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به مدیر عامل در زمینه های مختلف از جمله :

الف-شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان شرکت.

ب-شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی.

ج-شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی.

-ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها و نهادهای محلی جهت انجام امور درخواستی شرکت براساس دستورالعمل های مصوب.

-بررسی و پیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی شرکت و اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس به دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو و مدیر عامل.

-پیش بینی ، پیشگیری و رفع بحران ها ، اعتصابات و جلوگیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح.

-رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه های اخلاقی ، مالی و تهیه پرونده و ارجاع به واحد های ذیصلاح.

-اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان اعزامی به خارج از کشور به مدیرعامل و دفتر مرکزی حراست.

-تهیه دستورالعمل های حفاظت از اماکن و تأسیسات برای واحد های ذیربط و ارائه برای تأیید مدیرعامل و نظارت بر حسن اجرای آن.

-همکاری و نظارت در تهیه ، نگهداری ، نقل و انتقال و مصرف مواد ناریه مورد نیاز طرحهای شرکت.

-مراقبت بر حسن جریان حفاظت از مناطق معین از جمله ساختمانها ، تصفیه خانه ها ، مخازن و منابع تأمین آب ، اقدام لازم در موارد پیشگیری از حریق ، سرقت ، خرابکاری و سایر اتفاقات و حوادث مهم و تهیه گزارش امور برای مقامات مافوق.

-کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین ، اموال و بازدید کنندگان ، وسایل نقلیه و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به سازمان.

-تهیه و دریافت سلاح ، مهمات ، دستگاههای بی سیم و نظارت بر نحوه ی استفاده ، نگهداری و نقل و انتقال آن ها با هماهنگی مدیریت و مسئولین مربوطه.

-سازماندهی بازرسی و نظارت بر اجرای طرح کنترل ورود و خروج افراد و اشیاء و وسایط نقلیه از تأسیسات و اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان شرکت.

-طبقه بندی تأسیسات و حفاظت از آن ها به منظور جلوگیری از هرگونه نفوذ ، اخلال نظم ، خرابکاری و انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی.

-نظارت بر گردش اسناد طبقه بندی شده و تشکیل بایگانی محرمانه.

-نظارت بر تهیه پرونده حفاظت پرسنلی برای کلیه کارکنان.

-و انجام سایر وظایف محوله.


5.3.5.0
V5.3.5.0